1. Lương Thanh Hồng - Nam Định

Tuổi: 17

Chiều Cao: 162

Cân Nặng: 48

Số Đo 3 Vòng: 105 - 65 - 95

lương thanh hồn 1 lương thanh hồn 2 lương thanh hồn 3


2. Đỗ Nguyệt Nga - Tuyên Quang

Tuổi: 19

Chiều Cao: 172

Cân Nặng: 47

Số Đo 3 Vòng: 93 - 62 - 91

đỗ nguyệt nga 1 đỗ nguyệt nga 1


3. Vũ Thu Cúc - Cà Mau

Tuổi: 22

Chiều Cao: 174

Cân Nặng: 49.5

Số Đo 3 Vòng: 91 - 61 - 90

 vũ thu cúc 1  vũ thu cúc 1


4. Ngô Hồng Hạnh Tuổi: 23

Chiều Cao: 176

Cân Nặng: 49

Số Đo 3 Vòng: 90 - 61 - 91

ngô hồng hạnh 1 ngô hồng hạnh 1


5. Hồng Ánh ChiPi - TPHCM

Tuổi: 22

Chiều Cao: 171

Cân Nặng: 47

Số Đo 3 Vòng: 89 - 61 - 90

hồng anh chipi 1 hồng anh chipi 1