Bao cao su hay tên thân mật khác "bong bóng tình yêu" có tiểu xử như thế nào? Tung tích thú vị về tổ tông bao cao su