Chính sách hoàn tiền 100%

Hầu hết các đơn hàng, Shop Như Ý đều xử lý suôn sẻ và khách hàng đều hài lòng với các sản phẩm nhận được. Tuy nhiên để đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm và trong tình trạng tốt, chúng tôi có các chính sách hoàn tiền 100% với các vấn đề sau:

 - Khách hàng không nhận được sản phẩm đã đặt.
- Khách hàng nhận được sản phẩm khác với sản phẩm đã đặt
- Khách hàng nhận được sản phẩm nhưng không còn nguyên vẹn như trạng thái ban đầu


chính sách hoàn tiền