Tinh trùng được sản xuất, lưu trữ, và phân phối bởi hệ thống sinh sản nam giới. Hệ thống sinh sản nam giới bao gồm tinh hoàn, niệu đạo, ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, túi tinh và dương vật.

Các tinh hoàn chứa các cấu trúc cuộn được gọi là ống dẫn tinh, là nơi sản xuất tinh trùng. Chúng sản xuất hơn 12 tỷ tinh trùng mỗi tháng. Mào tinh hoàn nằm trên đầu của ống dẫn tinh. Tinh trùng non di cư tinh trùng từ ống dẫn tinh đến mào tinh hoàn trưởng thành và được lưu trữ ở đó.

Cơ thể sản xuất tinh trùng như thế nào?

Trước khi giao hợp, dương vật chứa đầy máu và trở nên cương cứng. Với đủ kích thích, quá trình xuất tinh bắt đầu.

Tinh trùng trưởng thành đi từ mào tinh qua ống dẫn tinh. Các ống dẫn tinh rất hẹp, ống cơ dài khoảng 18 inch. Các cơn co thắt đẩy tinh trùng về phía trước. Đầu tiên chúng đi đến nơi gọi là bóng, phần rộng nhất của ống dẫn tinh, và sau đó đi vào các ống dẫn xuất tinh. Trong ống dẫn xuất tinh, một sự tiết chất lỏng từ túi tinh hòa lẫn với tinh trùng. Tinh dịch có chứa đường fructose, trong đó việc sử dụng tinh trùng làm nhiên liệu cũng như chất kiềm, giúp chống lại môi trường tự nhiên có tính axit của âm đạo và tử cung cung cấp tinh trùng một cơ hội tốt hơn để tồn tại.

Hỗn hợp chất lỏng được đẩy về phía trước thông qua các ống dẫn xuất tinh về phía niệu đạo, ,đầu tiên thông qua tuyến tiền liệt, nơi dịch tuyến tiền liệt sữa được thêm vào, tạo thành các chất chúng ta gọi là tinh dịch. Các dịch tuyến tiền liệt giúp tinh trùng bơi nhanh hơn, điều này rất quan trọng để đến được các tế bào trứng.

Cuối cùng, khoảng một muỗng cà phê tinh dịch được đẩy ra ngoài (xuất tinh) cho đến cuối của niệu đạo ở đầu dương vật. Từ khi tinh trùng rời khỏi cơ thể của người đàn ông, chúng có từ 12 đến 48 giờ để tìm và thụ tinh cho tế bào trứng, giả sử một quả trứng có sẵn. Trong số 300 triệu tinh trùng xuất tinh, chỉ có khoảng 200 hoặc hơn sẽ tồn tại để tiếp cận với tế bào trứng và chỉ có một sẽ thành công để thụ tinh cho trứng.