Liệu nữ giới có thủ dâm không? Tần suất là bao nhiêu ? đa số nữ giới đều ngại đỏ mặt khi được hỏi về vấn đề thủ dâm của mình. Không có chuẩn mực nào để so sánh mức độ thủ dâm của nữ giới hay nam giới là vừa đủ. Một cuộc khảo sát ẩn danh đã được tiến hành để đánh giá thói quen thủ dâm của nữ giới. Trong số 58% nữ giới được hỏi cho biết họ không thoải mái khi đề cập đến vấn đề này với người thân và bạn bè, nhưng qua cuộc khảo sát ẩn danh này, chúng tôi đã thu được kết quả thực tế bất ngờ: 28% chị em sử dụng đồ chơi tình dục phần còn lại thường sử dụng tay để đạt tự sướng. Và còn rất nhiều điều thú vị ở bên dưới: 

thủ dâm ở nữ giới